SAB. afd. Grøndals ældreboliger

Totalrådgivning vedr. udskiftning af vinduer og karnapper i almen boligafdeling med  20 lejligheder.

Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.

Bygherre: Samvirkende boligselskab v/KAB, afd. Grøndals Ældreboliger.

Ingeiør: Kim Olsson A/S

Entreprisestørrelse, ca. 3,5 mill.

Udførsel:  2016/2017

Seneste nyt