SAB. afd. Grøndals ældreboliger – Udskiftning af vinduer og facader

Totalrådgivning vedr. udskiftning af vinduer og karnapper i almen boligafdeling med  20 lejligheder.
Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteres i 2016. Udføres i 2017.
Entreprisestørrelse, ca. 3,5 mill.
Bygherre: Samvirkende boligselskab v/KAB, afd. Grøndals Ældreboliger.

Seneste nyt