Miljøpolitik

Det er vores holdning, at opførelse og drift af bygninger og anlæg i videst muligt omfang skal ske på en måde, der tilgodeser miljøet, samtidig med at de byggetekniske krav overholdes, og i øvrigt er økonomisk gennemførlige.

Firmaets politik

Det er firmaets politik, at der i alle projekter foretages en miljøscreening, ud fra firmaets definerede retningslinier, således at et projekt yderligere er gennemgået ud fra en miljømæssig vinkel, og således at evt. miljømæssige aspekter kan behandles.

Alle miljøscreeninger dokumenteres skriftligt.

Seneste nyt