Arbejdsområder

Firmaet har specialiseret sig i bygherrerådgivning indenfor husbygning, herunder specielt renovering, vvs-installatiner og bærende konstruktioner. Kim Olsson har over 20 års erfaring i traditionel bygherrerådgivning og projektledelse i forbindelse med både renoverings- og nybygningsprojekter, store som små.

Kim-Olsson med speciale i

Vi kan tilbyde bygherrerådgivning samt totalrådgivningsopgaver, hvor alle traditionelle ingeniørdicipliner varetages af Kim Olsson A/S, idet firmaet har gode samarbejdspartnere indenfor el-installationsprojektering.

Sidst men absolut ikke mindre væsentligt, servicerer Kim Olsson p.t. de fleste Retter på sjælland samt Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed med sagkyndig teknisk bistand i forbindelse med afklaring af tvister i verserende sager. 

Gennem de mange opgaver over de sidste mere end 20 år og den store berøringsflade på de forskellige projekter spænder vores arbejdsfelt lige fra ombygning af enfamiliehuse til projektering og ombygning af større bolig- og erhvervsejendomme.

Seneste nyt