Renovering

Renovering af bestående bygninger, spændende fra enfamiliehuse til etageejendomme, vil typisk omfatte en eller flere af følgende aktiviteter:

Renovering består af følgende:

  • Tagudskiftning / indretning af taglejligheder
  • Facaderenovering
  • Altanrenovering / etablering af nye altaner
  • Vinduesudskiftning
  • Etablering af badeværelser

Vore ydelser i renoveringssager vil, med udgangspunkt i kundens behov, kunne omfatte tilstandsvurderinger og afdækning af behov for indsats, budgetlægning, projektering, indhentning af tilbud, myndighedskontakt, tilsyn, udarbejdelse af byggeregnskab.

Firmaet kan tilbyde rådgivning inden for alle ingeniørdiscipliner, og dækker således alle aspekter af en typisk renoveringssag.

Den største boligmasse i brokvartererne er efterhånden omkring hundrede år gammel eller mere. Mange boligforeninger øjner betydningen i at få renoveret deres aktiv og igangsætter renoveringsopgaver, hvor alle bygningens elementer langsomt renoveres. Oftest ud fra en vedligeholdelsesplan udarbejdet af et rådgivende byggekyndigt firma, hvor bygningens klimaskærme, diverse tekniske installationer, fjernvarmecentralen, badeværelser og køkkener, fugtproblemer etc. gennemgås og vurderes. Dette er et af vores store arbejdsområder.

Seneste nyt