Glostrup Ejendomsselskab

Glostrup Ejendomsselskab består af 5 afdeling, med i alt ca. 1000 lejemål. Alle bygninger er opført mellem 1950 og1970, og fremstår stort set i dag som ved opførelsen, og et omfattende renoveringsbehov er derfor nødvendigt i de nærmeste år.

Totalrådgivningsopgave vedr. helhedsplan for alle 5 afdelinger, med nødvendige undersøgelser, og forslag til renoveringer og forbedringer.

Ved starten af opgaven opstod akut behov for udskiftning af varme og vandrør i jord, mellem bygninger i afd. Engbrydeparken.

Efter godkendelsen af helhedsplanen i selskabets bestyrelse, er vi fortsat analysearbejdet med at yderligere konkretisere af selskabets ønskede renoveringsplaner, og prioriteringer.

Vores arbejde pågår stadig og kører i 2 spor – et for ustøttede arbejder, som ønskes igangsat snarest muligt – og et for arbejder, hvor der arbejdes mod støtte fra Landsbyggefonden.

Kim Olsson A/S har udført fuldt ingeniørprojekt på opgaven, i Engbrydeparken, inkl. byggeledelse og fagtilsyn.

Udføres 2016 og 2017.
Bygherre: Greve Boligselskab

Seneste nyt