Vi har fået til opgave at renovere bygningskonstruktioner i underjordisk varmecentral for FSB, afd. Voldparken i København. Opgaven omhandler dels renovering og dels udskiftning af betonkonstruktioner under jorden, i større varmecentral, mens varmecentralen er i funktion.