Renovering

SAB. afd. Grøndals ældreboliger – Udskiftning af vinduer og facader

Totalrådgivning vedr. udskiftning af vinduer og karnapper i almen boligafdeling med  20 lejligheder.
Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteres i 2016. Udføres i 2017.
Entreprisestørrelse, ca. 3,5 mill.
Bygherre: Samvirkende boligselskab v/KAB, afd. Grøndals Ældreboliger.

SAB. afd. Bispebjerg Terrasser – Udskiftning af lejlighedsdøre

Totalrådgivning vedr. udskiftning af hoveddøre til alle lejligheder i almen boligafdeling med 400 lejligheder.
Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteret i 2016. Udføres i 2017.
Entreprisestørrelse, ca. 4,5 mill. Entreprenør: Nøraa Entreprise A/S.
Bygherre: Samvirkende boligselskab v/KAB, afd. Bispebjerg Terrasser

SAB. afd. Dybbølhuse – Renovering af gård og omlægning af affaldshåndtering

Totalrådgivning vedr. renovering af gård og omlægning af affaldshåndtering, inkl. nedgravede affaldsbeholdere i boligafdeling med ca. 80 lejligheder.
Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteret i 2016. Udføres i 2017.
Entreprisestørrelse, ca. 4 mill.
Bygherre: Samvirkende boligselskab v/KAB, afd. Dybbølhuse

DAB, afd. Lynggården – Omlægning af affaldshåndtering

Totalrådgivning vedr. omlægning af affaldshåndtering, inkl. nedgravede affaldsbeholdere til sortering, samt etablering af 2 affaldsgårde og vaskegård. Almen boligafdeling med ca. 260 lejligheder.
Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteret i 2016. Udføres i 2017. Entreprenør. Thunberg Entreprise ApS.
Entreprisestørrelse, ca. 4 mill.
Bygherre: Køge almennyttige Boligselskab, afd. Lynggården

Frederiksberg Forenede Boligselskaber, afd. Brevduebanen – Renovering af stålaltaner

Totalrådgivning vedr. renovering af stålaltaner, hvor stål er begyndt at ruste. Almen boligafdeling med ca. 100 lejligheder.
Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteret i 2016. Udføres i 2017.
Entreprisestørrelse, ca. 9 mill.
Bygherre: Frederiksberg Forenede Boligselskaber v/KAB, afd. Brevduebanen.

SAB, afd. Bellahøj III – Renovering af flade tage og udskiftning af lette facader

Totalrådgivning vedr. efterisolering og ny tagbelægning på 2000 m2 flade tage samt udskiftning af lette facader mod altaner i 80 lejligheder.
Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteret i 2015/2016. Udført i 2016. Entreprenør: Tag, Karl Poulsen A/S. Facader: Sjællands Vindues- og dørcenter A/S
Entreprisestørrelse, ca. 9 mill.
Bygherre: Samvirkende boligselskab v/KAB, afd. Bellahøj III.

DAB, afd. Haspegården – Renovering af kloakker

Totalrådgivning vedr. renovering af kloakker – delvis opgravning og delvis strømpeforing i almen boligafdeling med ca. 80 lejligheder.
Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteret og udført i 2016. Entreprenør: Peter Meyer A/S.
Entreprisestørrelse, ca. 2 mill.
Bygherre: Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afd. Haspegården.

SAB, afd. Falsterbo – Udskiftning af stigstrenge og faldstammer

Totalrådgivning vedr. udskiftning af stigstrenge for vand samt faldstammer i almen boligafdeling med ca. 280 lejligheder.
Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteret i 2015. Udført i 2016. Entreprenør: Cura VVS.
Entreprisestørrelse, ca. 9 mill.
Bygherre: Samvirkende boligselskab v/KAB, afd. Falsterbo.

Sorø Boligselskab, afd. midt v. DAB – Konvertering af varmeforsyning

Totalrådgivning i forbindelse med konvertering fra gas til fjernvarme i almen boligafdeling med 78 boliger i dobbelthuse, placeret på 4  forskellige veje. Inkl. omlægning af vandstikledninger.
Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteret og udført i 2016.
Entreprisestørrelse, ca. 3 mill.
Bygherre: Sorø Boligselskab, afd. midt v/DAB.

FSB, afd. Kildegården, Gladsaxe – Udskiftning af vinduer og efterisolering af lette facader

Totalrådgivning i forbindelse med vinduesudskiftning og efterisolering af lette facader i almen boligafdeling med 72 ældreboliger.
Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteret i 2015, og udført i 2015/2016.
Entreprisestørrelse, ca. 3,5 mill.
Bygherre: FSB, afd. Kildegården.

Boligselskabet af 1961, afd. Grønlykkeparken, Greve – Udskiftning af stigstrenge og faldstammer

Totalrådgivning i forbindelse med udskiftning af stigstrenge og faldstammer i almen boligafdeling med 180 lejligheder.
Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteret i 2014/2015, og udført i 2015.
Entreprisestørrelse, ca. 7 mill.
Bygherre: BS61, afd. Grønlykkeparken.

Boligselskabet af 1961, afd. Gersagerparken, Greve – Udskiftning af stigstrenge og faldstammer

Totalrådgivning i forbindelse med udskiftning af stigstrenge og faldstammer i almen boligafdeling med 600 lejligheder.
Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteret i 2013/2014, og udført i 2014/2015.
Entreprisestørrelse, ca. 25 mill.
Bygherre: BS61, afd. Gersagerparken.

SAB. v/Tingbjerg, Børnehuset Mosen

Komplet facadeudskiftning med vinduer og døre samt lette facadepartier. Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteret i 2012. Udføres i 2012/13
Bygherre: Samvirkende boligselskab v/KAB, afd. Børnehuset Mosen
Entreprenør: PNP Byg

DAB afd. Ved Branddammen, Gladsaxe

Vindues og dørudskiftning i 208 lejemål. Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteret i 2012. Udføres i 2012/13
Bygherre: Gladsaxe almennyttige boligselskab v/DAB, afd. Ved Branddammen.
Hovedentreprenør: Endnu ikke fundet

KBEA, afd. Druemarken, Solrød Strand

Udskiftning af tage, samt etablering af solceller på 60 lejemål. Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteres i 2012 og udføres i 2012/2013.
Bygherre: Karlstrup Boligselskab, afd. Druemarken og Solvænget.

DAB, afd. Lynggården, Køge

Totalrenovering af  ca. 100 karnapper. Efterisolering, tætning samt udskiftning af zinkbeklædning på tage og facader på 260 lejemål. Projekt, fagtilsyn og byggeledelse.
Projekteres i 2012 og udføres i 2012/2013.
Bygherre: DAB, Køge, afd. Lynggården.

KAB, afd. skyttevænget – sammenlægning af lejligheder

Totalrådgivning i forbindelse med opgradering af lejlighedssammensætningen i ældre boligkompleks i Valby, København, hvor boligafdelingen ønskede et vist antal lejligheder slået sammen til større lejligheder, og samtidig ombygget og renoveret til tidssvarende lejemål.
Gennemgang og analyse af nuværende boliger samt forslag til nye boliger. Udført i samarbejde med bygherre og afdelingsbestyrelse.
Boligafdeling med ca. 300 lejemål. Projektstørrelse, entreprisesum: ca. kr. 10 millioner ekskl. moms.
Gennemgang og analyse udført i 2010. Ligger p.t. til behandling hos Landsbyggefonden.

DAB, afd. Lynggården, Køge

Vindues og dørudskiftning, samt udskiftning af vinduesoverligger i 230 lejemål. Etablering af dræn ved ca. 50 lejemål. Projekt, fagtilsyn og byggeledelse i fagentreprise.

Projekteret i 2009. Udført i 2010/11
Bygherre: DAB, Køge afd. Lynggården.
Fagentreprenører: Sjællands Vindues & Dørcenter, P.S. Mureentreprise, Thunberg Entreprise.