Offentligt byggeri

Munkekærskolen, Solrød

Totalentreprise vedr. opførelse af ny 1. sal på hel skoleblok, samt tilbygning af 2 klasselokaler. Alle ingeniørdicipliner .

Totalentreprise sammen med StoreHedebyg A/S og Arkitekterne Køge, for Solrød Kommune.
Projekteres i 2016, og udføres 2016/2017.
Projektstørrelse, entreprisesum ca. kr. 25 mio. ekskl. moms.

Københavns Brandvæsens serviceafdeling – omstrukturering og samlokalisering

Totalrådgivning for Byggeri København, omhandlende ombygning og indretning af alle faciliteter for Københavns Brandvæsens serviceafdeling, inkl. samlokalisering fra 3 fysiske enheder til samme fysisk adresse.

Projekteres i 2015/2016 og udføres i 2016/2017.

Projektstørrelse, ca. 10 mio. ekskl. moms.

Kirkens hus, Karlstrup

Nybyggeri af sognehus for Karlstrup menighedsråd. Alle ingeniørdicipliner – projektering og fagtilsyn.
Projekteres i 2015/2016, og udføres 2016/2017.
Projektstørrelse, entreprisesum ca. kr. 17 mio. ekskl. moms.

Helsingør Gymnasium – ny sportshal

Ingeniørrådgivning i forbindelse med nybygning af sportshal og faglokaler til gymnasium. Opgaven er udført i samarbejde med EK Entreprise og IC arkitekter i totalentreprise for Helsingør Gymnasium.
Projekteret i 2013/2014, og færdig sommer efterår 2014.
Projektstørrelse, entreprisesum ca. kr. 30 mio. ekskl. moms.

Hundested Kulturhus

Ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning af det tidligere Hundested Rådhus til Kulturhus. Opgaven er udført i samarbejde med SPARK arkitekter i traditionel rådgivning for Halsnæs Kommune, og udbudt i hovedentreprise.
Projekteret i 2010, og færdig primo 2011.
Projektstørrelse, entreprisesum ca. kr. 10 mio. ekskl. moms.
Udført: 2010/2011

hedemarkenHedemarken, Albertslund – dagsinstitution

Totalentrepriseopgave i samarbejde med NH Hansen & Søn samt Dall Lindhardtsen akitekter.
Opgaven omfatter opførelse af ny afdeling i eksisterende institution, omfattende ca. ca. 300 m2 nybygning, samt ombygninger i 2 eksisterende afdelinger.

Udført i 2010/2011.
Entreprisesum: 6 mio.
Se mere


71055_80302007750_6427584_nSolrød bibliotek – ny etage

Opførelse af 2500 m2 ny etage over nuværende biblioteksbygning.

Udført i partnering med Solrød Kommune, NB4 arkitekter og Georg Berg Entreprise A/S.
Udført i 2010/2011.
Entreprisesum: 20 mill.

Se mere


hundige skolenHundige skolen, Greve kommune

Ingeniørrådgivning vedr. installationer i forbindelse med større ombygning på skolen. Opgaven er udført i samarbejde NOVA 5 arkitekter.
Opgaven er udført som traditionel ingeniørrådgivning, med projektering, udbud, kontrahering og udførelse.

Udført i 2010
Entreprisesum: 5 mio.
Arkitekt: Nova 5 arkitekter

Se mere


Lethal, Hundige

Projektopgave i samarbejde med Cebra arkitekter, vedr. udbud i totalentreprise.
Opgaven omhandlede indledende projektfaser, med fastlæggelse af konstruktions- og installationsprincipper, for udbud til totalentreprise. Projektet blev støttet af lokale- og anlægsfonden. Projekteret i 2009.
Udført i 2009
Arkitekt: Cebra arkitekter


greve multihalGreve Idrætscenter – Ny Mulithal

Opførelse af ny multihal ved Greve Idrætscenter ..
Opgaven er vundet i EU-udbud i samarbejde med NH Hansen & Søn A/S samt Nova 5 arkitekter.
Vi udfører alle ingeniørarbejder samt fagtilsyn i forbindelse med opførelsen af multihallen. Hallen udføres som bærende og afstivende stålkonstruktion.

Udført i 2008/2009
Bygherre: Greve Kommune
Totalentreprenør: NH Hansen & Søn A/S
Arkitekt: Nova 5 Arkitekter

Se mere


nyholteNy Holte Skole

Til- og ombygning af hele skolen.

Opgaven er vundet i EU-udbud i samarbejde med NH Hansen & Søn A/S samt Kim Bjørn arkitekter.

Alle ingeniørarbejder i forbindelse med tilbygning af ny naturfagsbygnings samt indretning af nyt indskolingsområde i eksisterende bygninger.

Udført i 2007/2008
Bygherre: Rudersdal Kommune

Se mere