Nordvænget II

Totalrådgivningsopgave udbudt i 2 storentrepriser.

Boligafdelingen består af 4 4 etagers bygninger med i alt 200 boliger.

Renoveringsprojektet omhandlede udskiftning af alle vinduer og døre samt efterisolering af gavle. Endvidere er etableret franske altaner i lejligheder mod gavle.

Alle gavle er efterisoleret med hård isoleringsbatts, pudset og udført med nye teglstensskaller, således at bygningernes visuelle udtryk er bevaret i fuldt omfang.

Udskiftningen af vinduer og døre har selvsagt krævet adgang til alle lejemål, hvilket har medført et stort omfang af beboerhåndtering.

Kim Olsson A/S har udført fuldt ingeniørprojekt på opgaven, inkl. byggeledelse og fagtilsyn

 Bygherre: Furesø Boligselskab, afd. Nordvænget II, v. KAB

Ingeniør: Kim Olsson A/S

Entreprenører: Øens A/S

Entreprisesum: 16 mio. ekskl. moms

Udførsel: 2018/2019

 

 

Seneste nyt