FSB, afd. Kildegården, bygning B

Udskiftning af facader og tag

Totalrådgivningsopgave for almen boligafdeling i Gladsaxe Kommune for Foreningen Socialt Boligbyggeri.

Boligafdelingen udgør 72 ældre- og plejeboliger i 3 bygningsafsnit beliggende i forbindelse med ældrecenter i Gladsaxe Kommune. Kommunen har 100 % anvisningsret og boligerne bebos i høj grad af plejekrævende beboere.

Opgaven omhandlede udskiftning af lette facadeelementer, samt efterisolering af den samlede facade, således at denne fremstår ensartet og efterisoleret.

Samtidig er gennemført en totaludskiftning af tagbelægning og kviste.

Renoveringen opfylder energikrav 2018.

Bygherre: FSB, afd. Kildegården

Totalrådgiver: Kim Olsson A/S

Entreprisesum: 4,5 mio. ekskl. moms


Entreprisesum: 4,5 mio., ekskl. moms

Udførsel: 2019

 

Seneste nyt