DAB, afd. Lynggården, Køge

Boligafdeling med i alt 260 boliger opført som tæt-lav byggeri fra 1982.

Arbejdet er udført i 2 etaper med 2 års mellemrum. I 2011/2012 udskiftedes alle vinduer og døre i boligerne, og i 2014/2015 blev alle karnapper til boligerne – ca. 100 stk. – efterisoleret og nybeklædt med zink og træ.

Efterisoleringen af karnapperne opfylder BR 2015.

Renoveringen af karnapperne blev udført med totaloverdækning, således at selve udførelsen af renoveringen kunne foretages uden ophold og som sikring af god kvalitet under udførelsen. Endvidere sikredes mindst mulige gener for beboerne.

Renoveringen af karnapperne blev udført i fagentreprise

Rådgivningen er i begge sager udført som totalrådgivning.

Bygherre: DAB

Ingeniør: Kim Olsson A/S

Entreprenører: Georg Berg A/S, Toft Kobber og façade A/S, Sjællands Vindues- og Dørcenter A/S

Entreprisesum: 17 mio. ekskl. moms

Udførsel: 2012 /2014/2015

 

 

 

Seneste nyt