DAB har valgt at indgå aftale med os om totalrådgivning vedr. 3 renoveringsopgaver vedr. udskiftning af tage, vinduer samt etablering af mekanisk ventilation i 3 afdelinger i Taastrup almennyttige Boligselskab. I afd. Bygaden ønsker man udskiftning af vinduer og døre, samt etablering af mekanisk ventilation, og i afdelingerne Ole Rømersvej og Vandtårnsparken, ønsker man en renovering/udskiftning af tage.